VASCULITIS จากภูมิแพ้ - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

vasculitis ภูมิแพ้ตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
vasculitis จากภูมิแพ้คือการอักเสบเรื้อรังของหลอดเลือดที่นำไปสู่อวัยวะที่สำคัญ สาเหตุของความผิดปกตินั้นไม่ชัดเจนและไม่มีวิธีรักษา อาการสามารถควบคุมได้ด้วยยา