ปอดที่แท้จริง - การใช้และการรักษาเพื่อสุขภาพ - พืชสมุนไพร

ตะไคร่ปอดจริงตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
Laboria pulmonaria เป็นชื่อทางพฤกษศาสตร์สำหรับตะไคร่ในปอดทั่วไป Sticta pulmonaria เป็นชื่อภาษาละตินสำหรับมอสปอดซึ่งส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อไลเคนปอด การเกิดขึ้นและการเพาะปลูกของไลเคนในปอดจริง ไลเคนปอดจริง