ไลโปโปรตีนไลเปส - หน้าที่และโรค - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ไลโปโปรตีนไลเปสตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
ไลโปโปรตีนไลเปส (LPL) เป็นหนึ่งในไลเปสและมีบทบาทสำคัญในการเผาผลาญไขมัน มีหน้าที่ทำลายไตรกลีเซอไรด์ใน chylomicrons และ Very Low Density Lipoproteins (VLDL) ให้เป็นกรดไขมันและ