เกลื้อน CORPORIS - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

เกลื้อน corporisตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
เกลื้อนคอร์โปริสคือการติดเชื้อราที่ผิวหนังตามร่างกายรวมถึงแขนขาที่ไม่มีมือและเท้า การติดเชื้อเกิดจากเชื้อราด้ายและตามอาการพร้อมกับการทำให้ผิวหนังเป็นสีแดงหรือตุ่มหนองพร้อมกับอาการคันอย่างรุนแรง