ยากล่อมประสาท - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ยา

ซึมเศร้าตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
ยาซึมเศร้าเป็นกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับภาวะซึมเศร้าในระดับความรุนแรงต่างๆ ยาแก้ซึมเศร้าจะเข้าไปขัดขวางการเผาผลาญของสมองและปิดกั้นสารบางชนิดเช่นเซโรโทนินและนอร์อิพิเนฟริน