ความทะเยอทะยาน (การกลืนกิน) - สาเหตุการรักษาและวิธีใช้ - อาการ

ความทะเยอทะยาน (การกลืนกิน)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
การสำลักหรือการกลืนกินคือการแทรกซึมของสิ่งแปลกปลอม (อาหารของเหลววัตถุ) เข้าไปในทางเดินหายใจระหว่างการหายใจเข้าไป มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของความทะเยอทะยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการการดูแลเช่นเดียวกับเด็กที่อายุน้อยกว่า