เครื่องช่วยหายใจ - การใช้งานและประโยชน์ต่อสุขภาพ - อุปกรณ์ทางการแพทย์

เครื่องช่วยหายใจตัวเลือกของบรรณาธิการ
วิปครีม
วิปครีม
เครื่องช่วยหายใจเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญสำหรับการช่วยหายใจของผู้ป่วย เรียกอีกอย่างว่าเครื่องช่วยหายใจ