อุ้งเชิงกราน - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

อุ้งเชิงกรานตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
อุ้งเชิงกรานของกล้ามเนื้อที่ทำจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันตั้งอยู่ที่พื้นของช่องเชิงกราน อุ้งเชิงกรานขึ้นชื่อเรื่องความอ่อนแอของอุ้งเชิงกรานที่มักเกิดกับผู้หญิง