เสียวฟัน - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ฟันที่แพ้ง่ายตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
อาการเสียวฟันจะแสดงออกมาจากความเจ็บปวดเมื่อรับประทานอาหารร้อนเย็นหรือหวาน ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของประชากรเยอรมันเคยมีประสบการณ์กับข้อร้องเรียนนี้มาแล้ว เพราะสาเหตุมากมายที่อยู่เบื้องหลังปริญญาเอก