ตาบอด - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การปิดตาตัวเลือกของบรรณาธิการ
Allobarbital
Allobarbital
ตาบอดคือการสูญเสียการมองเห็นโดยสิ้นเชิงหรือเกือบทั้งหมด แม้ว่าอาการตาบอดมักจะกลับไม่ได้ แต่ความสำเร็จในการรักษาบางอย่างก็เป็นไปได้