เลือดในทวารหนัก - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

เลือดที่ทวารหนักตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
สำหรับคนจำนวนมากมักเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวที่เลือดในทวารหนักทิ้งร่องรอยไว้บนกระดาษชำระหลังจากการเคลื่อนไหวของลำไส้ บางครั้งอาจมาพร้อมกับความเจ็บปวดที่ไม่สบายใจ มีสาเหตุหลายประการสำหรับอาการเหล่านี้