เสียงของลำไส้ - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

เสียงลำไส้ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
เสียงของลำไส้เป็นการแสดงออกของการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ แพทย์สามารถประเมินความเป็นไปได้ในการเจ็บป่วยเช่นท้องร่วงหรือลำไส้อุดตันจากการมีอยู่และความรุนแรงของเสียงในลำไส้ ไปที่