เครื่องมิลลิ่ง - การใช้งานและประโยชน์ต่อสุขภาพ - อุปกรณ์ทางการแพทย์

เครื่องมิลลิ่งตัวเลือกของบรรณาธิการ
วิปครีม
วิปครีม
สำหรับการบูรณะฟันในกรณีที่เกิดโรคฟันผุจะมีการใช้หัวกัดหรือที่เรียกว่าดอกสว่านในการทำฟันทุกประเภท เครื่องมือเหล่านี้ยังใช้ในการผ่าตัดทางทันตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผ่าตัดขากรรไกร