GRANULOMA - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

granulomaตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
แกรนูโลมาเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่พบบ่อย มีเลือดคั่งแข็ง (ก้อนผิวหนัง) ซึ่งเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่หลังมือและเท้าโดยที่เด็ก / วัยรุ่นมักได้รับผลกระทบมากกว่า