เจ็บคอ - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

เจ็บคอตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
อาการเจ็บคอและการกลืนลำบากโดยทั่วไปไม่ใช่อาการผิดปกติของการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาในช่องปากคอและคอหอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการอักเสบและหวัด