อาการปวดมือ - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ปวดมือตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
อาการปวดมือเป็นคำที่ไม่เฉพาะเจาะจงซึ่งระบุตำแหน่งของการกระทำเท่านั้น ไม่มีอะไรบอกเกี่ยวกับสาเหตุของอาการปวด ด้วยวิธีการวินิจฉัยที่หลากหลายอาการปวดมือสามารถกำหนดได้จากหลายสาเหตุ