การศึกษาเชิงบำบัด - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

การศึกษาเชิงบำบัดตัวเลือกของบรรณาธิการ
ทองแดง
ทองแดง
Curative education เป็นสาขาหนึ่งของการศึกษาที่เข้าใจว่าตัวเองเป็น "การศึกษาภายใต้สภาวะที่ยากลำบาก" การสอนซ่อมเสริมดำเนินการที่ส่วนต่อประสานระหว่างการเรียนการสอนการสอนพิเศษและจิตวิทยาและอุทิศตนให้กับงานของพวกเขา