มะเร็งตับ (มะเร็งตับ) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

มะเร็งตับ (มะเร็งตับ)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
มะเร็งตับเรียกอีกอย่างว่ามะเร็งตับ โรคนี้เป็นเนื้อเยื่อมะเร็งที่อาศัยอยู่ในตับ แม้ว่าโรคนี้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักในประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเช่นกัน