ต่อมน้ำเหลือง - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

ต่อมน้ำเหลืองตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
แม้ว่าต่อมน้ำเหลืองจะเกิดจากลักษณะทางกายวิภาคที่ไม่เด่น แต่ก็มักจะสูญเสียความเกี่ยวข้องไปในทางตรงกันข้ามกับอวัยวะอื่น ๆ แต่หลายคนก็รู้ถึงความสำคัญของพวกเขาที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเนื้องอก ต่อมน้ำเหลืองคือ