การอักเสบของต่อมน้ำเหลือง - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การอักเสบของต่อมน้ำเหลืองตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
การอักเสบของต่อมน้ำเหลืองหรือการอักเสบของท่อน้ำเหลืองเรียกว่า lymphadenitis ในทางเทคนิค อธิบายถึงปฏิกิริยาการอักเสบของต่อมน้ำเหลืองในร่างกาย บ่อยครั้งสิ่งนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเจ็บป่วยก่อนหน้านี้