การขนส่งเมมเบรน - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

การขนส่งเมมเบรนตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
ในระหว่างการเคลื่อนย้ายเมมเบรนสารจะผ่านเยื่อชีวภาพหรือถูกเคลื่อนย้ายผ่านเมมเบรน แตกต่างจากการขนส่งแบบแอคทีฟการแพร่กระจายเป็นเส้นทางการขนส่งเมมเบรนที่ง่ายที่สุดและไม่ต้องใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ