การระงับความรู้สึก - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

การระงับความรู้สึกตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
การระงับความรู้สึกเป็นรูปแบบหนึ่งของการระงับความรู้สึก การดมยาสลบมักเรียกว่าการระงับความรู้สึกทั่วไปซึ่งเป็นอาการโคม่าทางการแพทย์ที่เกิดจากยาเพื่อลดการรับรู้ระหว่างการผ่าตัด ความรู้สึกเจ็บปวดและ