EARLOBES - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

ใบหูส่วนล่างตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
ความซับซ้อนของร่างกายมนุษย์นั้นน่าหลงใหลและไม่เหมือนใคร แม้แต่ชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดก็มีความหมายและเหตุผล ต่อไปนี้ติ่งหูจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในแง่ของโครงสร้างหน้าที่และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น