โรคไขข้ออักเสบ - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคไขข้ออักเสบตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
การอักเสบที่ไม่ได้รับการเยียวยาสามารถแพร่กระจายไปยังร่างกายและนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนได้ ปฏิกิริยาทุติยภูมิอย่างหนึ่งคือโรคไขข้ออักเสบและรูปแบบพิเศษของไรเตอร์ซินโดรม