ซัลไฟต์ออกซิเดส - หน้าที่และโรค - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ซัลไฟต์ออกซิเดสตัวเลือกของบรรณาธิการ
ทองแดง
ทองแดง
biocatalyst sulfite oxidase จะแปลงสารประกอบกำมะถันที่เป็นพิษจากการสลายกรดอะมิโนเป็นซัลเฟตที่ไม่เป็นพิษ