ความผิดปกติของการรักษาบาดแผล - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ความผิดปกติของการรักษาบาดแผลตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
คำว่าความผิดปกติในการรักษาบาดแผลหมายถึงปัญหาทั่วไปในการรักษาบาดแผลตามธรรมชาติ อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเจ็บป่วยก่อนหน้านี้หรือการดูแลบาดแผลที่ไม่ถูกต้อง