เห็บกัด - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

เห็บกัดตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
ผู้ที่ชอบอยู่กลางแจ้งหรือมีสัตว์เลี้ยงที่เดินเล่นกลางแจ้งบ่อย ๆ อาจถูกเห็บกัดได้ การกัดเห็บเป็นสิ่งที่เจ็บปวดและอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงและยาวนาน