การดูแลผู้สูงอายุ - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

ดูแลผู้สูงอายุตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
การดูแลผู้สูงอายุเป็นส่วนสำคัญของสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุต้องการการดูแลที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งไม่สามารถทำได้ที่บ้านโดยญาติ โรคต่างๆเช่นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์จำเป็นต้องมี