สัญญาณสำหรับการคลอดบุตร - พจนานุกรมทางการแพทย์และหนังสือแนะนำ - ผู้ให้คำปรึกษา

สัญญาณของการคลอดบุตรตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
วันหรือสองสามสัปดาห์ก่อนวันครบกำหนดคำนวณมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในร่างกายของผู้หญิง สัญญาณของการคลอดบุตรแสดงออกได้หลายวิธี ในแง่หนึ่งความดันบนกระดูกซี่โครงและกระดูกอก