ฐานกะโหลกศีรษะ - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

ฐานกระโหลกตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
ส่วนล่างของกะโหลกศีรษะเรียกว่าฐานกะโหลกศีรษะ สมองอยู่ภายใน เส้นประสาทสมองและหลอดเลือดทั้งหมดสิบสองเส้นเข้าสู่คอและกะโหลกศีรษะผ่านช่องที่ฐานของกะโหลกศีรษะ