หลอดเลือดแดงในปอด - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

หลอดเลือดแดงในปอดตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
หลอดเลือดแดงในปอดเป็นหลอดเลือดแดงที่เลือดที่ขาดออกซิเจนจะถูกลำเลียงจากหัวใจไปยังปอดหนึ่งในสองปอด หลอดเลือดแดงในปอดสองเส้นเป็นกิ่งก้านของลำตัวในปอดซึ่งเป็นลำต้นของปอดที่เชื่อมต่อไปทางขวา