APOCRINE SECRETION - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

การหลั่ง Apocrineตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
การหลั่งอะพอครีนสอดคล้องกับการหลั่งสารคัดหลั่งในถุง โหมดการหลั่งนี้ค่อนข้างหายากและส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ต่อมเหงื่อส่วนปลาย ในกรณีของฝีต่อมเหงื่อบริเวณผิวหนังที่ได้รับผลกระทบจะอักเสบและทำให้เกิดการสร้างช่องทวาร