การอักเสบของตับอ่อน (ตับอ่อนอักเสบ) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การอักเสบของตับอ่อน (ตับอ่อนอักเสบ)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
วิปครีม
วิปครีม
การอักเสบของตับอ่อนหรือตับอ่อนอักเสบอาจเป็นแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง สิ่งนี้นำไปสู่การอักเสบของทางเดินน้ำดีและอาจเกิดขึ้นได้กับนิ่ว อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งก็มีพยาธิสภาพหรือมากเกินไป