ความเจ็บปวดจากการเคลื่อนไหว - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ความเจ็บปวดจากการเคลื่อนไหวตัวเลือกของบรรณาธิการ
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
ความเจ็บปวดจากการเคลื่อนไหวหรืออาการปวดจากความเครียดหมายถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของส่วนที่เกี่ยวข้องของร่างกายเท่านั้น อย่างไรก็ตามในสภาวะพักผ่อนมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย อาจมาจากข้อต่อหรือจาก