BITTER CANDYTUFT - การใช้และการรักษาเพื่อสุขภาพ - พืชสมุนไพร

ขนมขมตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ลูกอมรสขมช่วยบรรเทาอาการของโรคกระเพาะอาหารและลำไส้เช่นแก๊สและท้องอืด ดอกไม้ของมันดูเหมือนคันธนูขนาดเล็กจึงได้ชื่อว่า candytuft ดอกไม้ชนิดนี้มีกลิ่นหอมเล็กน้อย แต่มีรสขม