เลือดออก - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

มีเลือดออกตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
หากเลือดหลุดออกจากเนื้อเยื่อของมนุษย์หรือหลอดเลือดจะเรียกว่าเลือดออก อาการเลือดออกมักเป็นสัญญาณเตือนที่ร้ายแรงของการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บต่างๆ ดังนั้นในกรณีที่มีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์เสมอ