การตรวจเลือด - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

การตรวจเลือดตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
ในกรณีของการตรวจเลือดตัวอย่างเลือดหรือการตรวจเลือดการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆจะใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลจากเลือดที่ดึงออกมา เนื่องจากเลือดเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตเราจึงมีข้อมูลมากมายที่สามารถนำมาใช้เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของเรา