ทินเนอร์เลือด - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ยา

ทินเนอร์เลือดตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
ทินเนอร์เลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่ดีกว่าส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อกระบวนการที่ซับซ้อนของการแข็งตัวของเลือด ความเสี่ยงของการแข็งตัวของเลือดใน "ที่ผิด" ภายในระบบหลอดเลือดในสมองหัวใจหรือปอดจะลดลง