พันธะ - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

พันธะ



ตัวเลือกของบรรณาธิการ
Allobarbital
Allobarbital
ความผูกพันคือจุดจบทางอารมณ์ของการคลอดบุตร การสัมผัสใกล้ชิดระหว่างแม่และเด็กมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทางอารมณ์และสุขภาพของทารก การเต้นของหัวใจของแม่เป็นสัญญาณสำคัญที่ช่วยลดความเครียดในทารก