การถ่ายอุจจาระ - หน้าที่หน้าที่และโรค - KRPERPROZESSE

การล้างตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ในระหว่างการถ่ายอุจจาระไส้ตรงจะถูกล้างออกและส่วนประกอบที่ย่อยไม่ได้ของอาหารจะถูกกำจัดออกไป การถ่ายอุจจาระเรียกอีกอย่างว่าการเคลื่อนไหวของลำไส้