การเคลื่อนไหวแบบหมุน - ฟังก์ชันงานและโรค - KRPERPROZESSE

การเคลื่อนที่แบบหมุนตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
การเคลื่อนไหวแบบหมุนเป็นการเคลื่อนไหวบนร่างกายมนุษย์เหนือสิ่งอื่นใด ที่เท้าและปลายแขน มีบทบาทสำคัญในการเดินและกิจกรรมสำคัญในชีวิตประจำวัน