การปรับตัวที่มืด - ฟังก์ชั่นงานและโรค - KRPERPROZESSE

การปรับตัวที่มืดตัวเลือกของบรรณาธิการ
โปลิโอ
โปลิโอ
การปรับความมืด (ด้วย: การปรับความมืด) อธิบายถึงการปรับสายตาให้เข้ากับความมืด ความไวต่อแสงเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากกระบวนการปรับตัวต่างๆ การปรับตัวที่มืดอาจเกิดจากโรคที่มีมา แต่กำเนิดหรือได้มา