ความรู้สึก - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

ความรู้สึกตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
ความรู้สึกเป็นขั้นตอนเบื้องต้นของการรับรู้และสอดคล้องกับการแสดงผลทางประสาทสัมผัสหลักที่เกิดจากอวัยวะรับความรู้สึกทางประสาทวิทยา กระบวนการประมวลผลทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินอารมณ์ของการแสดงผลทางประสาทสัมผัสทำให้ความรู้สึกในสมอง