FäRBERKRAPP - การใช้และการรักษาเพื่อสุขภาพ - พืชสมุนไพร

ต้นแมดเดอร์ตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
Färberkrappเป็นพืชสีย้อมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ใช้เป็นพืชสมุนไพรได้นานพอ ๆ ในระหว่างนี้ใช้เฉพาะในภาคสุขภาพในการเตรียมชีวจิตเนื่องจากส่วนผสมบางอย่างเป็นสารก่อมะเร็ง