FASCIN - หน้าที่และโรค - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
ฟาสซินเป็นโมเลกุลของโปรตีนขนาดเล็กและกะทัดรัดมากซึ่งทำปฏิกิริยากับเส้นใยแอกติน ในการทำเช่นนี้พวกมันมัดโซ่แอกตินและป้องกันไม่ให้เกิดเครือข่ายต่อไป Fascins ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง