การติดเชื้อปากมดลูก - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การติดเชื้อที่ปากมดลูกตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
การปล่อยสีเหลืองเป็นหนองและมีกลิ่นเหม็นที่เพิ่มขึ้นจากช่องคลอดอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อที่ปากมดลูกซึ่งมักเกิดจากแบคทีเรียหรือไวรัส หากโรคยังคงไม่ได้รับการรักษาการติดเชื้อจะแพร่กระจาย