ตาเหลือง - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ตาเหลืองตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ในกรณีส่วนใหญ่ดวงตาสีเหลืองบ่งบอกถึงความผิดปกติในตับหรือน้ำดี หากเกิดการเปลี่ยนสีของผิวหนังและเยื่อเมือกเป็นสีเหลืองสิ่งนี้เรียกว่าดีซ่าน (ดีซ่าน) เบื้องหลังอาการสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่าง