เสียงพึมพำของหัวใจ - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

หัวใจพึมพำตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
เสียงพึมพำของหัวใจสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยและในกรณีส่วนใหญ่บ่งบอกถึงภาวะร้ายแรงของหัวใจลิ้นหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจ การรักษาอาการบ่นของหัวใจขึ้นอยู่กับสภาวะพื้นฐาน