ภาวะสมองขาดเลือด - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

กล้ามเนื้ออ่อนแรงตัวเลือกของบรรณาธิการ
ทองแดง
ทองแดง
บ่อยครั้งที่ก้านสมองขาดเลือดเกิดจากหลอดเลือดแดงที่แข็งตัว หากเกิดการอักเสบของก้านสมองสิ่งสำคัญคือต้องรีบดำเนินการ