ปอดบวมคั่นระหว่างหน้าที่ไม่ทราบสาเหตุ - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคปอดบวมคั่นระหว่างหน้าที่ไม่ทราบสาเหตุตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
โรคปอดบวมคั่นระหว่างหน้าที่ไม่ทราบสาเหตุรวมกลุ่มของโรคปอดจำนวนมากที่มีส่วนประกอบของการอักเสบและการเกิดแผลเป็นที่ปอดเหมือนกันในรูปแบบต่างๆ ไม่ทราบสาเหตุ การรักษาเป็นอันดับแรก